Woon je al 6 jaar in Zuid-Oost dan kunnen we je voorrang verlenen tijdens het toewijzen van woningen.

Huisvestingsvergunning

Je hebt als huurder een huisvestingsvergunning nodig als je in Amsterdam een sociale huurwoning wilt huren met een huurprijs (de kale huurprijs die iedere maand verschuldigd is) tot € 763,47 per maand. Of als je een gereguleerde middeldure huurwoning wilt huren tot € 1.068,83. De huisvestingsvergunning is gebonden aan het adres én aan de bewoner(s) die er wonen. Deze is dus niet overdraagbaar.

Voorwaarden

Je krijgt als huurder een huisvestingsvergunning als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent mi­ni­maal 18 jaar oud.
  • Je hebt de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit, een gel­dig pas­poort van de Eu­ro­pe­se Unie (EU), Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te (EER) of een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.

Inkomensgrens voor particuliere sociale huurwoningen
Voor een particuliere huurwoning met een kale huur tot € 763,47 mag het gezamenlijk inkomen van je huishouden niet hoger zijn dan € 47.543-.

Inkomensgrens voor gereguleerde middeldure huurwoningen
Voor een middeldure huurwoning met een kale huur tot € 1.068,83 mag het gezamenlijk inkomen van je huishouden niet hoger zijn dan € 64.407,- (bedrag 2022).

Aanvragen

De huisvestingsvergunning moet zelf aangevraagd worden via deze website. De volgende gegevens moet worden aangeleverd:

  • Iden­ti­teits­be­wijs
  • In­ko­mens­ver­kla­ring
  • Ak­koord­ver­kla­ring van de ei­ge­naar
  • Als je nu nog bui­ten Am­ster­dam woont: een uit­trek­sel Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen

De eigenaar moet toestemming geven voor bewoning. Dit formulier zal door ons worden bijgevoegd in de huurovereenkomst. Het is belangrijk om deze aan te leveren tijdens het aanvragen van de huisvestingsvergunning.

Als de aanvraag compleet is, beslist de afdeling Wonen binnen 8 weken of je de huisvestingsvergunning krijgt. Je krijgt de vergunning van de afdeling Wonen toegestuurd. De huisvestingsvergunning is pas geldig nadat je bent ingeschreven op het adres. Je moet dit doen binnen 4 weken na oplevering van je woning. Anders vervalt de vergunning.

De kosten voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning bedragen €60,90. Deze kosten zijn voor rekening van aanvrager en kunnen via iDeal betaald worden tijdens het afronden van de aanvraag.